ข่าวประชาสัมพันธ์ 295/2564 ขับเคลื่อนโครงการ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 295/2564 ขับเคลื่อนโครงการ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 295/2564 ขับเคลื่อนโครงการ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564..คลิก

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธรรับผิดชอบพื้นที่อำเภอทรายมูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด แรงงานจ้างเหมา ตำบลดู่ลาด และสมาชิก กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564 ดำเนินการ ประชุมกลุ่ม เพื่อกำหนดแนวทาง การพัฒนาและขับเคลื่อน งานด้านประมง มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ระดมแนวคิด และ ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ จากส่วนราชการ ทำการคัดเลือก ผู้แทนเกษตรกร ทำ หน้าที่ประธาน และคณะทำงานอื่น การนี้ ได้ดำเนินงาน ภายใต้มาตรการ การควบคุมโรคระบาด covid-19 จากคณะ อสม ประจำหมู่บ้าน ด้วย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินการ ณศาลาประชาคม บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 123 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6