ข่าวประชาสัมพันธ์ 283/2564 มอบพันปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2564 ของอำเภอมหาชนะชัย จำนวน 15 ราย

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 283/2564 มอบพันปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2564 ของอำเภอมหาชนะชัย จำนวน 15 ราย ข่าวประชาสัมพันธ์ 283/2564 มอบพันปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2564 ของอำเภอมหาชนะชัย จำนวน 15 ราย..คลิก

  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564  เวลา 10.00น. นายสมาน โรมพันธ์  ประมงอำเภอมหาชนะชัย รับผิดชอบอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยนายศุภรัตน์  ขันเงิน นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธรและนายภานุพงศ์  ศรีคำทิพย์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จากสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ร่วมกันมอบพันปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2564 ของอำเภอมหาชนะชัย จำนวน 15 ราย พันธุ์ปลาตะเพียน รายละ 2,000 ตัว อาหาร รายละ 1 กระสอบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  และ เวลา 12.00 น. ร่วมกันมอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการของอำเภอค้อวัง จำนวน 15 ราย ปลาตะเพียน จำนวนรายละ 2,000 ตัวและอาหาร รายละ 1 กระสอบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  โดยทั้ง 2 แห่งประมงอำเภอได้ประชาสัมพันธ์ การห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูปลาวางไข่ให้เกษตรกรให้ทราบด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 124 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6