ข่าวประชาสัมพันธ์ 281/2564 ประมงยโสธร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงแก่เกษตรกร(ต่อเนื่องวันที่2)

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 281/2564 ประมงยโสธร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงแก่เกษตรกร(ต่อเนื่องวันที่2) ข่าวประชาสัมพันธ์ 281/2564 ประมงยโสธร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงแก่เกษตรกร(ต่อเนื่องวันที่2)..คลิก

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร และกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมู่ที่ 1 บ้านขุมเงิน ตำบลขุมเงิน ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพสร้างรายได้กับเกษตรกร ต่อเนื่องเป็นวันที่2 ณ บ้านขุมเงิน ม.1 ตำบลชุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยได้ทำการฝึกทักษะการรีดไข่แม่ปลาดุกอุย  การผ่าเอาน้ำเชื้อจากปลาดุกรัสเซีย ทักษะการผสมเทียม และการโปรยไข่ลงในอุปกรณ์ฟักไข่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในอนาคต ในโอกาสนี้ประมงอำเภอเมืองยโสธร ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ เกษตรกรงดจับสัตว์น้ำ ด้วยเครื่องมือที่กฎหมายประกาศห้ามในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ด้วย  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 278   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 153 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 133 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 121 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 113 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6