ข่าวประชาสัมพันธ์ 276/2564 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 276/2564 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 

News

 เผยเเพร่: 2021-07-22  |   ข่าววันที่: 2021-07-09 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

  9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/2564(แผน 5 ปี) ปี 2566- 2570 ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานจังหวัด วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยียโสธร เป็นต้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯสามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณ และสามารถเสนอโครงการได้อย่างครอบคลุม ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (578) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (576) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร