ข่าวประชาสัมพันธ์ 265/2564 ออกพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 265/2564 ออกพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

News

 เผยเเพร่: 2021-07-05  |   ข่าววันที่: 2021-06-29 |  อ่าน: 55 ครั้ง
 

  นางสาวกิ่งเทียน เรืองตนนอก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปรมัตถ์ฌาน สมหมาย นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ดังนี้

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้จัดอบรมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 31  คน

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำ คือปลานิลแปลงเพศ  ขนาดความยาว 10 - 20 เซนติเมตร จำนวนประมาณ 600 ตัว ซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร เพื่อปล่อยเลี้ยงในบ่อดินของโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและเป็นการฝึกทักษะการเลี้ยงปลากินพืชของนักเรียนตามที่ได้อบรมตามกิจกรรมประมงโรงเรียน ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน

 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (578) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (576) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร