ข่าวประชาสัมพันธ์ 255/2564 ยโสธร Kick Off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 255/2564 ยโสธร Kick Off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

News

 เผยเเพร่: 2021-06-24  |   ข่าววันที่: 2021-06-21 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร ร่วมต้อนรับนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายคมสัน จำรูญพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ และแปลงเกษตรกรนางพรรณี สืบศรี เลขที่ 231 หมู่ 7 ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรโดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง ให้กับเกษตรกร ซึ่ง จังหวัดยโสธรมุ่งหวัง ที่จะส่งเสริมให้เกิดแปลงใหญ่การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดปลาตะเพียนขาวในการผลิตปลาส้มยโสธรในอนาคต

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (578) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (575) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร