ข่าวประชาสัมพันธ์ 247/2564 ฝีกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 247/2564 ฝีกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  

News

 เผยเเพร่: 2021-06-24  |   ข่าววันที่: 2021-06-15 |  อ่าน: 69 ครั้ง
 

  เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 น.-14.00 น.นางนริสรา  สุระสาย  ประมงอำเภอป่าติ้ว  เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร อำเภอป่าติ้วภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2564 หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ "หลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของการวางแผนการผลิต ด้านประมง " เกษตรกรจากตำบลโพธิ์ไทร  จำนวน 25 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และตรวจเยี่ยมศพก.เครือข่ายด้านประมง ปี 2564

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (750) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (545) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร