ข่าวประชาสัมพันธ์ 245/2564 ฝีกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการประมงแก่เกษตรกร จำนวน 3 ตำบล

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 245/2564 ฝีกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการประมงแก่เกษตรกร จำนวน 3 ตำบล 

News

 เผยเเพร่: 2021-06-24  |   ข่าววันที่: 2021-06-12 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร โดยนายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝีกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการประมงแก่เกษตรกร จำนวน 3 ตำบลได้แก่ ตำบลเดิด ตำบลหนองเรือและตำบลค้อเหนิอ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 51 ราย ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2564 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่"หลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของการวางแผนการผลิต(ด้านประมง) วิชา การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน ผลการดำเนินงานเกษตรกร ซักถาม ปัญหาด้วยความสนใจและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดำเนินการ ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร