ข่าวประชาสัมพันธ์ 240/2564 ตรวจติดตามผลการเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 240/2564 ตรวจติดตามผลการเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 

News

 เผยเเพร่: 2021-06-16  |   ข่าววันที่: 2021-06-09 |  อ่าน: 255 ครั้ง
 

  เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2564 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ออกตรวจติดตามผลการเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ของเกษตรกร จำนวน 11 ราย ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร โครงการย่อยการเลี้ยงกบ และปลาดุกในกระชังบก โดยเบิกจ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมสัตว์น้ำอายุ 13 วัน นับจากวันรับปัจจัยการผลิต พบว่า กบมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีมาก มีขนาดตัวใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนปลาดุกมีขนาดตัวที่เปลี่ยนแปลงน้อยกว่า และยังไม่ค่อยตอบสนองต่ออาหารมากนัก ส่วนอัตราการตายมีน้อยทั้งกบและปลาดุก ทั้งนี้ ได้แนะนำเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และแนะนำการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำ และอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของสภาพอากาศต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (541) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร