ข่าวประชาสัมพันธ์ 229/2564 ติดตามการเพาะพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลา ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 229/2564 ติดตามการเพาะพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลา ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ 

News

 เผยเเพร่: 2021-06-04  |   ข่าววันที่: 2021-06-03 |  อ่าน: 143 ครั้ง
 

  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย 2564 นาย ธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนาย สมาน โรมพันธ์ประมงอำเภอมหาชนะชัยและรับผิดชอบงานด้านปนะมงเขตอำเภอค้อวัง ออกติดตามการเพาะพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์บ้านโพนเมือง ม.9 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง ในการนี้ประมงจังหวัดได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพาะ การอนุบาลและการเลี้ยงปลาโดยทั่วไป รวมทั้งได้แนะนำ ให้กับผู้นำชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้ทำการประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1.) และทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) กับประมงอำเภอเพื่อสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรในอนาคต

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (543) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร