ข่าวประชาสัมพันธ์ 225/2564 ตรวจติดตามประเมินผลอัตรารอดของลูกพันธุ์สัตว์ นับจากวันมอบปัจจัยการผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 225/2564 ตรวจติดตามประเมินผลอัตรารอดของลูกพันธุ์สัตว์ นับจากวันมอบปัจจัยการผลิต 

News

 เผยเเพร่: 2021-06-04  |   ข่าววันที่: 2021-05-31 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 นายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านดู่ทุ่ง หมู่ 2 และ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจติดตามประเมินผลอัตรารอดของลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีอายุ 4 วัน นับจากวันมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ลูกพันธุ์กบและปลาดุก ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร โครงการย่อยการเลี้ยงกบและเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ตามพระราชกำหนดเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 พบว่าอัตรารอดของลูกพันธุ์กบมีอัตรารอดที่ดี ภาพรวมมากกว่า 80% และมีการเจริญเติบโตที่ดี ส่วนปลาดุกมีอัตราการตายสูง มากกว่า 15% โดยเกษตรกรมีความใส่ใจดูแลสัตว์น้ำอย่างดี ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลจัดการตามหลักวิชาการแก่เกษตรกรเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร