ข่าวประชาสัมพันธ์ 222/2564 เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสนับสนุนโครงการกลุ่มจังหวัดฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 222/2564 เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสนับสนุนโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ 222/2564 เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสนับสนุนโครงการกลุ่มจังหวัดฯ..คลิก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายธนนขัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ลงพื้นที่บ้านดู่ทุ่ง หมู่ 2 ตำบลคู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรเพื่อประเมินผลอัตรารอดของถูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว อายุ 4 วัน ในชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ก่อนการปล่อยลงอนุบาลในบ่อดิน พบว่า จากจำนวนลูกปลาแรกฟัก 300,000 ตัว เมื่ออนุบาลด้วยไข่แดงต้มสุก ผ่านมา 4 วัน ประเมินอัตรารอดของลูกปลา มีจำนวน ประมาณ 75,000 ตัว ซึ่งปัจจัยที่อาจมีผลต่ออัตรารอดของลูกปลาในถังเพาะฟักอาจมาจากอุณหภูมิของน้ำในถังฟักที่อยู่กลางแดดนาน 4 วัน และพบว่าในวันที่ 3 ระบบหมุนเวียนน้ำ หยุดทำงาน เนื่องจากระบบไฟฟ้าจากแผงโซล่าเชลด์ที่ใช้สูบน้ำเข้าระบบหยุดทำงาน ทั้งนี้ ได้ปล่อยลูกปลาลงบ่ออนุบาลเวลา 9.30 น. โดยอุณหภูมิของน้ำในถังฟัก และน้ำในบ่ออนุบาลมีความใกล้เคียงกัน และน้ำในบ่ออนุบาลมีสีเขียวจากแพลงก์ตอนพืชที่เตรียมไว้แล้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 123 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6