ข่าวประชาสัมพันธ์ 208/2564 เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนด้วยชุดเพาะเคลื่อนที่ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่  อำเภอเลิงนกทา

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 208/2564 เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนด้วยชุดเพาะเคลื่อนที่ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่  อำเภอเลิงนกทา 

News

 เผยเเพร่: 2021-05-18  |   ข่าววันที่: 2021-05-15 |  อ่าน: 191 ครั้ง
 

วันที่เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร นายธนวัฒน์ แก้วนิวงค์ ประมงอำเภอเลิงนกทา และนายภานุพงศ์ ศรีคำทิพย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรของมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนด้วยชุดเพาะเคลื่อนที่จำนวน 1 ชุด โดยใช้แม่พันธ์ุปลาจากเกษตรกรในกลุ่ม น้ำหนัก 3 กิโลกรัม ณ มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่  อำเภอเลิงนกทา

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (579) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (577) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร