ข่าวประชาสัมพันธ์ 202/2564 ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 202/2564 ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

News

 เผยเเพร่: 2021-05-13  |   ข่าววันที่: 2021-05-11 |  อ่าน: 208 ครั้ง
 

  11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น นายธนนชัย สืบพรม   ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ แก้วนิวงค์ ประมงอำเภอเลิงนกทา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เพื่อต่อยอดกิจกรรมด้านประมง ภายใต้ "โครงการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้มูลนิธิชัยพัฒนา"ตามข้อเสนอของราษฎรที่เป็นสมาชิกต้นแบบของโครงการฯ ณ โครงการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านประมงโดยการสนับสนุนให้สมาชิกรวมกลุ่ม และระดมปัจจัยการผลิต(พ่อแม่พันธุ์ปลา)จากสมาชิก รวมทั้งมีมติให้สมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินการเพาะและอนุบาลลูกปลา ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ แล้วแจกจ่ายผลผลิตที่ได้ให้กับสมาชิกนำไปเลี้ยงในบ่อของตนเอง ต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (578) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (576) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร