ข่าวประชาสัมพันธ์ 188/2564 "โครงการงบพัฒนาจังหวัด กิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวด้วยชุเเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ และกิจกรรม การเพาะพันธุ์กบ"

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 188/2564 "โครงการงบพัฒนาจังหวัด กิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวด้วยชุเเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ และกิจกรรม การเพาะพันธุ์กบ" 

News

 เผยเเพร่: 2021-04-29  |   ข่าววันที่: 2021-04-27 |  อ่าน: 118 ครั้ง
 

วันที่ 27 เมษายน 2564 สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร โดย นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร ปฏิบัติงานร่วมกับ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1.ทำการจัดเตรียมความพร้อม ติดตั้งชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ จัดเตรียมบ่ออนุบาล จำนวน 2 บ่อ ใส่ปุ๋ย ลอกเลน (บ่อเก่า) กำจัดวัชพืชและสิ่งอื่นๆ จนแล้วเสร็จ ดำเนินการ ณพื้นที่บ้านโสกผักหวาน ม.10 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล

2.เดินทางไปปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การเพาะพันธุ์กบ ทำการเพาะพันธุ์กบจำนวน 20 คู่ ในบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 บ่อ และในถังไฟเบอร์ จำนวน 2 ถัง ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.ติดตามผลงานการเจริญเติบโตของลูกปลาตะเพียนขาว ศพก.เครือข่าย ด้านประมง รายนายสุริยา สว่างวงษ์ ทำการสุ่มตัวอย่างพบว่า ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตดี ขนาด2-2.5 ซม.จำนวนประมาณ 100,000 ตัว

มูลค่าประมาณ 8,000-10,000 บาท ทั้งนี้ ได้แนะนำเรื่องอากาศ การให้อาหารให้เหมาะสมและเพียงพอ ดำเนินการ ณ พื้นที่บ้านโสกผักหวาน ม.10 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (545) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร