ข่าวประชาสัมพันธ์ 188/2564 "โครงการงบพัฒนาจังหวัด กิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวด้วยชุเเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ และกิจกรรม การเพาะพันธุ์กบ"

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 188/2564 "โครงการงบพัฒนาจังหวัด กิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวด้วยชุเเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ และกิจกรรม การเพาะพันธุ์กบ" ข่าวประชาสัมพันธ์ 188/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร โดย นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร ปฏิบัติงานร่วมกับ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1.ทำการจัดเตรียมความพร้อม ติดตั้งชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ จัดเตรียมบ่ออนุบาล จำนวน 2 บ่อ ใส่ปุ๋ย ลอกเลน (บ่อเก่า) กำจัดวัชพืชและสิ่งอื่นๆ จนแล้วเสร็จ ดำเนินการ ณพื้นที่บ้านโสกผักหวาน ม.10 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล

2.เดินทางไปปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การเพาะพันธุ์กบ ทำการเพาะพันธุ์กบจำนวน 20 คู่ ในบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 บ่อ และในถังไฟเบอร์ จำนวน 2 ถัง ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.ติดตามผลงานการเจริญเติบโตของลูกปลาตะเพียนขาว ศพก.เครือข่าย ด้านประมง รายนายสุริยา สว่างวงษ์ ทำการสุ่มตัวอย่างพบว่า ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตดี ขนาด2-2.5 ซม.จำนวนประมาณ 100,000 ตัว

มูลค่าประมาณ 8,000-10,000 บาท ทั้งนี้ ได้แนะนำเรื่องอากาศ การให้อาหารให้เหมาะสมและเพียงพอ ดำเนินการ ณ พื้นที่บ้านโสกผักหวาน ม.10 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 128 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 124 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 114 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6