ข่าวประชาสัมพันธ์ 178/2564 ประชุมทางไกล ( Conference) เตรียมการขับเคลื่อน งานทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 178/2564 ประชุมทางไกล ( Conference) เตรียมการขับเคลื่อน งานทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ 178/2564 ประชุมทางไกล ( Conference) เตรียมการขับเคลื่อน งานทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ..คลิก

  วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมทางไกล (Conference) ผ่าน Application Line เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน,การต่ออายุ,การปรับปรุงทะเบียน,การเก็บข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อแก้ไขการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน รวมทั้งการ พิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ. ศ. 2540 และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ การจัดทำเและปรับปรุง  Web site ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ในการจัดประชุมระบบทางไกลดังกล่าวสำนักงานฯจะนำมาใช้กับการ ประชุมชี้แจง ทุกกิจกรรมของสำนักงานฯจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทุเลาหรือหมดไป

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 274   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 149 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 133 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 130 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 123 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 119 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 116 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 112 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 111 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 110


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

  รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6