ข่าวประชาสัมพันธ์ 178/2564 ประชุมทางไกล ( Conference) เตรียมการขับเคลื่อน งานทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 178/2564 ประชุมทางไกล ( Conference) เตรียมการขับเคลื่อน งานทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

News

 เผยเเพร่: 2021-04-27  |   ข่าววันที่: 2021-04-26 |  อ่าน: 96 ครั้ง
 

  วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมทางไกล (Conference) ผ่าน Application Line เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน,การต่ออายุ,การปรับปรุงทะเบียน,การเก็บข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อแก้ไขการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน รวมทั้งการ พิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ. ศ. 2540 และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ การจัดทำเและปรับปรุง  Web site ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ในการจัดประชุมระบบทางไกลดังกล่าวสำนักงานฯจะนำมาใช้กับการ ประชุมชี้แจง ทุกกิจกรรมของสำนักงานฯจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทุเลาหรือหมดไป

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (579) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (577) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร