ข่าวประชาสัมพันธ์ 176/2564 ทีมงาน ส.ส. เขต 1 ยโสธร หารือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านประมงครบวงจร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 176/2564 ทีมงาน ส.ส. เขต 1 ยโสธร หารือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านประมงครบวงจร ข่าวประชาสัมพันธ์ 176/2564 ทีมงาน ส.ส. เขต 1 ยโสธร หารือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านประมงครบวงจร..คลิก

  22 เมษายน 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร และหัวหน้าสำนักงาน ส.ส.ปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 ยโสธร (กรรมาธิการการเกษตรสภาผู้แทนราษฎร) ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการสนับสนุนนโยบายการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ ของจังหวัดยโสธร ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยอดีตนายกเทศมนตรีฯ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธร แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในรูปแบบบูรณาการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างภาคราชการ (สำนักงานประมงจังหวัด) สถาบันการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และภาคเอกชน (อดีตนายกฯ กลุ่มผู้ผลิตลูกพันธุ์ปลา และเครือข่ายผู้ผลิตปลาส้ม) ทั้งนี้อดีตนายกเทศมนตรี ยินดีสนับสนุนทุนบางส่วน อุปกรณ์ และพื้นที่ดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยง และการแปรรูปผลผลิต สนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่เกษตรกร เยาวชนนักศึกษา ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งยินดีสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมบนพื้นที่ของตนเองเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 124 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6