ข่าวประชาสัมพันธ์ 176/2564 ทีมงาน ส.ส. เขต 1 ยโสธร หารือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านประมงครบวงจร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 176/2564 ทีมงาน ส.ส. เขต 1 ยโสธร หารือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านประมงครบวงจร 

News

 เผยเเพร่: 2021-04-22  |   ข่าววันที่: 2021-04-22 |  อ่าน: 105 ครั้ง
 

  22 เมษายน 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร และหัวหน้าสำนักงาน ส.ส.ปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 ยโสธร (กรรมาธิการการเกษตรสภาผู้แทนราษฎร) ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการสนับสนุนนโยบายการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ ของจังหวัดยโสธร ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยอดีตนายกเทศมนตรีฯ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธร แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในรูปแบบบูรณาการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างภาคราชการ (สำนักงานประมงจังหวัด) สถาบันการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรกรรมยโสธร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และภาคเอกชน (อดีตนายกฯ กลุ่มผู้ผลิตลูกพันธุ์ปลา และเครือข่ายผู้ผลิตปลาส้ม) ทั้งนี้อดีตนายกเทศมนตรี ยินดีสนับสนุนทุนบางส่วน อุปกรณ์ และพื้นที่ดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยง และการแปรรูปผลผลิต สนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่เกษตรกร เยาวชนนักศึกษา ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งยินดีสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมบนพื้นที่ของตนเองเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร