ข่าวประชาสัมพันธ์ 170/2564 ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรด้านประมง (ศพก.เครือข่าย)

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 170/2564 ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรด้านประมง (ศพก.เครือข่าย) 

News

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |   ข่าววันที่: 2021-04-20 |  อ่าน: 96 ครั้ง
 

  อังคารที่ 20  เมษายน 2564  เวลา 17.00 น.นางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอไทยเจริญ ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรด้านประมง (ศพก.เครือข่าย) กิจกรรมเพาะพันธุ์ปลา นายวิเชียร ศรีนพรม เพื่อติดตามกิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาโดยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ ปัจจุบันเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ใช้พ่อ-แม่พันธุ์ นน.รวม 5 กก.และฉีดฮอร์โมนกระตุ้น ที่บ้านคำเตยใต้ หมู่ 1  ตำบลคำเตย และติดตามตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมการเลี้ยงปลาตะเพียนในนาข้าวอินทรีย์ ปี 2564 ที่บ้านซ่งแย้  หมู่ 9 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร