ข่าวประชาสัมพันธ์ 167/2564 ขับเคลื่อนสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 167/2564 ขับเคลื่อนสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน 

News

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |   ข่าววันที่: 2021-04-09 |  อ่าน: 271 ครั้ง
 

ขับเคลื่อนสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน
 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น 
นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเกณฑ์ประเมินและจัดทำมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yasothon basic Organic Standard) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประมงจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)หน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ รวมจำนวน 9 คน เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างเกณฑ์ประเมินและจัดทำมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน(Yaso BOS) โดยเมื่อจัดทำร่างเกณฑ์ประเมิน และมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำมาตรฐานและร่างเกณฑ์ประเมินดังกล่าวไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายจังหวัดยโสธร"เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร" ต่อไป โดยในการจัดประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (579) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (577) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร