ข่าวประชาสัมพันธ์ 167/2564 ขับเคลื่อนสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 167/2564 ขับเคลื่อนสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 167/2564 ขับเคลื่อนสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน..คลิก

ขับเคลื่อนสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน
 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น 
นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเกณฑ์ประเมินและจัดทำมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yasothon basic Organic Standard) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประมงจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)หน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ รวมจำนวน 9 คน เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างเกณฑ์ประเมินและจัดทำมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน(Yaso BOS) โดยเมื่อจัดทำร่างเกณฑ์ประเมิน และมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำมาตรฐานและร่างเกณฑ์ประเมินดังกล่าวไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายจังหวัดยโสธร"เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร" ต่อไป โดยในการจัดประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 280   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 157 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 130 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 126 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 119 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 115 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6