ข่าวประชาสัมพันธ์ 165/2564 ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ เครือข่าย ศพก.

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 165/2564 ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ เครือข่าย ศพก.  

News

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |   ข่าววันที่: 2021-04-08 |  อ่าน: 89 ครั้ง
 

  วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม นายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายศักดิ์ธนา คำมงคุณ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ เครือข่าย ศพก. ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยมีนายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นธาน  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคเอกชน  การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการนี้สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการเป็นฐานเรียนรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีเกษตรกรจากตำบลคำไผ่และตำบลใกล้เข้าร่วมงาน จำนวน 200 ราย

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (579) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (577) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร