ข่าวประชาสัมพันธ์ 157/2564 ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 157/2564 ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

News

 เผยเเพร่: 2021-04-02  |   ข่าววันที่: 2021-04-01 |  อ่าน: 119 ครั้ง
 

1 เมษายน 2564  สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และนางชลทิชา มูลจันทร์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ณ บ้านหนองเลิง หมู่ 3 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นการติดตามครั้งที่ 1/2564 โดยคณะฯ ได้ให้คำแนะนำในการต่อยอดการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

  ในการนี้ พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานปกครองตำบลแคนน้อย ได้ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร