ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น
 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร นำโดยนายธนนชัย สืบพรมประมงจังหวัดยโสธร ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย กิจกรรมการทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ การทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสำนักงานฯ การปรับตกแต่งไม้ประดับและการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่างของสำนักงานฯตามนโยบาย"ที่ว่าง สร้างอาหาร " ของนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง แก่บุคลากรของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   143   ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  99  ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  99  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  86  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  84  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   82  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    79  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  76  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ