ข่าวประชาสัมพันธ์ 144/2564 ปฏิบัติงานในหน้าที่ ร่วมกับ เครือข่าย สมาชิกภาคีด้านประมง บ้านสีสุก และบ้านโสกผักหวาน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 144/2564 ปฏิบัติงานในหน้าที่ ร่วมกับ เครือข่าย สมาชิกภาคีด้านประมง บ้านสีสุก และบ้านโสกผักหวาน 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-22 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงาน ประมงอำเภอเมืองยโสธร โดยนายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร รับผิดชอบพื้นที่อำเภอทรายมูล ปฏิบัติงานในหน้าที่ ร่วมกับ เครือข่าย สมาชิกภาคีด้านประมง บ้านสีสุก และบ้านโสกผักหวาน ดังนี้

1 เตรียมความพร้อม ในการจัดเตรียมงานฟิวเดย์ เพื่อรองรับ เกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้รับความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำไปปรับปรุงพัฒนา แปลงเรียนรู้ของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.1 สาธิตวิธีการ ฉีดฮอร์โมน

1.2 จัดแสดง พันธุ์ ปลาตะเพียนขาว

1.3 จัด แสดงอาหาร สำหรับ ปลาอินทรีย์

1.4 ทำการเพาะพันธุ์ปลา ทะเพียนขาวด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่

2 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพ สินค้าเกษตร ด้านประมง ณ บ้านสีสุก ตำบล ดู่ลาด

ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

ดำเนินการ ณ พื้นที่บ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ. ทรายมูล จ.ยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (545) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร