ข่าวประชาสัมพันธ์ 141/2564 ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับประมงอำเภอ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 141/2564 ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับประมงอำเภอ 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-22 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

22-23 มีนาคม 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประมงอำเภอกุดชุม(ปฏิบัติงานด้านประมงอำเภอไทยเจริญอีก 1 ตำแหน่ง)  เพื่อสร้าง ขวัญ กำลังใจแก่ประมงอำเภอ รับทราบปัญหา ข้อจำกัดในการทำงาน เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนกรมประมงในระดับพื้นที่ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมประมง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตอบสนอง ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวประมงได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้แนวคิด"ทุกอย่างแก้ไขได้"ของปนะมงจังหวัดยโสธร และนโยบาย"คนสำราญ งานสำเร็จ"ของท่านมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง  

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (980) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (545) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร