ข่าวประชาสัมพันธ์ 139/2564 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตามโครงการภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 139/2564 ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตามโครงการภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2564 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-23 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 23 มีนาคม  2564  เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ร่วมกับนางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตามโครงการภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2564 จำนวน 40 ราย โดย มีนายชุมพร ผ่องใส จากกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ สัสดีอำเภอกุดชุม ได้มาประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเกณฑ์ทหารประจำปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (544) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร