ข่าวประชาสัมพันธ์ 133/2564 จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 133/2564 จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์ 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 47 ครั้ง
 

25 มีนาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนางนริสรา สุระสาย ประมงอำเภอป่าติ้ว จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแข้ หมู่ 5 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย โดยนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธรให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรม

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (579) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (577) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร