ข่าวประชาสัมพันธ์ 130/2564 ออกตรวจเยี่ยม นายทวี เสนาพรม ปราชญ์นายชุมชน กิจกรรมการทำเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นเกษตรแบบอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 130/2564 ออกตรวจเยี่ยม นายทวี เสนาพรม ปราชญ์นายชุมชน กิจกรรมการทำเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นเกษตรแบบอินทรีย์  

News

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 64 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม ออกตรวจเยี่ยม นายทวี เสนาพรม ปราชญ์นายชุมชน กิจกรรมการทำเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นเกษตรแบบอินทรีย์  พร้อมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียง เน้นความปลอดภัย ไร้สารเคมี เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ที่บ้านโนนยางหมู่ 17 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (578) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (577) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร