ข่าวประชาสัมพันธ์ 111/2564 ติดตามงานโครงการเลี้ยงในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหสัด ปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 111/2564 ติดตามงานโครงการเลี้ยงในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหสัด ปีงบประมาณ 2563 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-17 |  อ่าน: 65 ครั้ง
 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางชลทิชา มูลจันทร์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ บ้านหนองเลิง ตำบลดงแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามงานโครงการเลี้ยงในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหสัด ปีงบประมาณ 2563 พบว่าเกษตรกรทยอยจับผลผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และได้ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามจากเจ้าหน้าที่ สตง. ที่จะลงพื้นที่มาตืดตามงานในวันที่ 29 มีนาคม 2564

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร