ข่าวประชาสัมพันธ์ 101/2564 ติดตามผลการดำเนินงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 101/2564 ติดตามผลการดำเนินงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 101/2564 ติดตามผลการดำเนินงาน..คลิก

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร รวมกับ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร และคณะ ร่วมกัน ปฏิบัติงานดังนี้
 1 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างรายได้ กิจกรรม เพิ่ม ผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน โดย ทำการ ลากอวน จับกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำอื่น เพื่อประเมินผลผลิต ผลการดำเนินงาน ได้กุ้งก้ามกราม ไม่มากนัก คาดว่า สภาพพื้น แหล่งน้ำ ไม่ราบเรียบ และอวนมีขนาดตาใหญ่ อาจทำให้กุ้งเล็ดรอดได้ เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การลากอวนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ จะเป็นปลาตะเพียนขาวปลายี่สกเทศ ปลานิลและอื่นๆ น้ำหนักรวมทุกชนิดประมาณ 80 กิโลกรัม จำหน่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านในราคา กิโลกรัมละ 50 บาททุกชนิด ดำเนินงานณ บ้านหนองนางตุ้ม ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
2 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน ในนาข้าวอินทรีย์ กิจกรรมย่อย การเพาะพันธุ์ ปลาตะเพียนขาว ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ โดยทำการ ย้ายลูกปลา ลงอนุบาลในบ่อดิน และทำการ เพาะพันธุ์ปลาชุดใหม่ โดย ได้ทำการจัดทีมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ที่จะจัดแสดงสาธิต การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ให้รัฐมนตรี ชม ฝึกปฏิบัติ การเพาะพันธุ์ปลา ด้วยตนเอง โดยใช้ แม่พันธุ์จำนวน 1.5 กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินงานพื้นที่ บ้านดู่ทุ่งหมู่ 2 หมู่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 280   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 157 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 130 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 126 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 119 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 115 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6