ข่าวประชาสัมพันธ์ 101/2564 ติดตามผลการดำเนินงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 101/2564 ติดตามผลการดำเนินงาน 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-16  |   ข่าววันที่: 2021-03-14 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร รวมกับ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร และคณะ ร่วมกัน ปฏิบัติงานดังนี้
 1 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างรายได้ กิจกรรม เพิ่ม ผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน โดย ทำการ ลากอวน จับกุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำอื่น เพื่อประเมินผลผลิต ผลการดำเนินงาน ได้กุ้งก้ามกราม ไม่มากนัก คาดว่า สภาพพื้น แหล่งน้ำ ไม่ราบเรียบ และอวนมีขนาดตาใหญ่ อาจทำให้กุ้งเล็ดรอดได้ เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การลากอวนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ จะเป็นปลาตะเพียนขาวปลายี่สกเทศ ปลานิลและอื่นๆ น้ำหนักรวมทุกชนิดประมาณ 80 กิโลกรัม จำหน่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านในราคา กิโลกรัมละ 50 บาททุกชนิด ดำเนินงานณ บ้านหนองนางตุ้ม ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
2 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัด กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน ในนาข้าวอินทรีย์ กิจกรรมย่อย การเพาะพันธุ์ ปลาตะเพียนขาว ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ โดยทำการ ย้ายลูกปลา ลงอนุบาลในบ่อดิน และทำการ เพาะพันธุ์ปลาชุดใหม่ โดย ได้ทำการจัดทีมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ที่จะจัดแสดงสาธิต การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ให้รัฐมนตรี ชม ฝึกปฏิบัติ การเพาะพันธุ์ปลา ด้วยตนเอง โดยใช้ แม่พันธุ์จำนวน 1.5 กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินงานพื้นที่ บ้านดู่ทุ่งหมู่ 2 หมู่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (578) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (576) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร