ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง แผนผัง   สถิติ  UIP 3.7K | PV 22.7K

www4.fisheries.go.th/pipo-pakphanang
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

  เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370

  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง เป็นหน่วยงานราชการที่เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และคำสั่งกรมประมง ที่ 922/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ดูแลพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 แผนที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง
Latitude:8.373811   Longitude:100.1671513

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-01-12 09:45:00 น. (ลำดับที่: 143)