บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง
นายอนุชา ศรีทองฉิม

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวกุลธิดา เพชรรักษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางราณีย์ แม็ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธวัช ทิพย์ลักษณ์

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    
นายกิตติ ไชยหาญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอิสรศักดิ์ โกศัยสุข

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
    
นางสาววราภรณ์ คฤรักษ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
    
นายนพเดช ช่วยแก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
    


นายกิตติศักดิ์ สุขอนันต์

เจ้าหน้าที่งานสื่อสาร
    
นายพิสุทธิ์ พิกุลงาม

เจ้าหน้าที่งานสื่อสาร
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง

 เลขที่ 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80370