บทความศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง รายงานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงและผลผลิตสัตว์น้ำประจำเดือนธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรจำวันที่ 1 เมษายน 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก กับ นายผดุงเกียรติ แดงเรือง โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2000 (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือกกับร้านพัฒนาพานิช  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือกกับบริษัทยุ่ยล้งนครจำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2561

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 0930 พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสธ ทรภ.2/หน.ฝอ.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง.. (1,530)  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 -2564 .. (1,376) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง.. (904) ประชาสัมพันธ์สำนักงานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช.. (872) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ศจร.ปากพนัง ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการแพปลา/ท่าเทียบเรือประมง.. (871) วันที่ 10 มีนาคม 61 เวลา 10.30 -17.00 น. ศจร.เขต 2 (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สานสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดครั้งที่ 1 .. (730) ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (676) รายงานประจำเดือน.. (666) ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง.. (665) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานวิทยุสื่อสาร.. (639)