ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง รายงานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงและผลผลิตสัตว์น้ำประจำเดือนธันวาคม 2562


[2020-01-05] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง รายงานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออ.. [2019-04-01] ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรจำวันที่ 1 เมษายน 2562.. [2019-02-19] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562.. [2019-02-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเ.. [2019-01-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน.. [2019-01-25] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้า.. [2019-01-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.. [2019-01-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง.. [2019-01-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรจำวันที่ 1 มกราคม 2562.. [2018-12-18] ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง รายงานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงและผลผลิตสัตว์น้ำประจำเดือนธันวาคม 2562 


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง รายงานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงและผลผลิตสัตว์น้ำประจำเดือนธันวาคม 2562