จัดอบรมผู้ประกอบการ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากพนัง รายงานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออ.. [2020-01-05 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรจำวันที่ 1 เมษายน 2562.. [2019-04-01 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562.. [2019-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเ.. [2019-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน.. [2019-01-25 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้า.. [2019-01-25 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.. [2019-01-22 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง.. [2019-01-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรจำวันที่ 1 มกราคม 2562.. [2019-01-03 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรจำวันที่ 16 ธันวาคม 2561.. [2018-12-18 ]
อ่านทั้งหมด 

จัดอบรมผู้ประกอบการ  

 เผยเเพร่: 2018-12-18  |  อ่าน: 406 ครั้ง

 

ด้วย กรมประมง ได้ออกประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือประมง พ.ศ 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ศจร.ปากพนัง จึงจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในวันที่ 16 ต.ค. 61 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน โดยในการประชุมครั้งนี้มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการแรงงานเข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามให้กับผู้ประกอบการด้วย การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย