DOF RSS Feed
21 เมษายน 2562 bookmark 

img-header2
    แวดวงกรมประมง


  เชิญเที่ยวชม งาน THE ICONIC SIAMESE FIGHTING FISH งานจัดแสดงปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติไทย  ระหว่างวันท..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

เชิญเที่ยวชม งาน THE ICONIC SIAMESE FIGHTING FISH งานจัดแสดงปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติไทย  ระหว่างวันท...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมง เตรียมปิดอ่าวฝั่งอันดามัน 3 เดือน ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน เริ่ม 1 เม.ย. 62 นี้..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมง เตรียมปิดอ่าวฝั่งอันดามัน 3 เดือน ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน เริ่ม 1 เม.ย. 62 นี้...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประมง...เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง ปี 62 หวั่น ! ปีนี้แล้งหนัก เสี่ยงกระทบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตือน.....  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ประมง...เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง ปี 62 หวั่น ! ปีนี้แล้งหนัก เสี่ยงกระทบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตือน......
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจ่ายชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำอ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจ่ายชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำอ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน The ICONIC Siamese Fighting Fish ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน The ICONIC Siamese Fighting Fish ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และจัดเก็บขยะมูลฝอย ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง อันเนื่องมาจาก..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และจัดเก็บขยะมูลฝอย ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง อันเนื่องมาจาก...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  การประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง ครั้งที่ 3/2562 ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

การประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง ครั้งที่ 3/2562 ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  การประชุมการพิจารณาการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืด มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่อง..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

การประชุมการพิจารณาการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืด มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่อง...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคม ผู้เพาะ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคม ผู้เพาะ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

 เปิดให้บริการเเล้ว : 311 หน่วยงาน

img
สถานการณ์กับกรมประมง

img
จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP

   (2019-04-19) จ้างค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-04-19) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ครุภัณฑ์หมายเลข 03-022-01263-00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-04-19) ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-04-19) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-04-19) ซื้อวัสดุการก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3
   (2019-04-17) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  3    (2019-04-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพหนองหาร กิจกรรมขุดลอกปากร่องน้ำไหลเข้าสู่หนองหาร |  5    (2019-04-05) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2019-04-03) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปลานิลแปลงเพศ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2019-04-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ด้ว |  24
   (2019-03-15) ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)โดยชุมชนมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  63    (2019-03-13) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  49    (2019-02-04) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธี |  95    (2019-01-29) ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigereted Centrifuge ) แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุ |  78    (2019-01-28) ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราค |  62
   (2019-04-17) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2019-04-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพหนองหาร กิจกรรมขุดลอกปากร่องน้ำไหลเข้าสู่หนองหาร |  4    (2019-04-05) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  6    (2019-04-03) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปลานิลแปลงเพศ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2019-04-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ด้ว |  15
   (2019-04-19) จ้างค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-04-19) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ครุภัณฑ์หมายเลข 03-022-01263-00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-04-19) ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-04-19) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-04-19) ซื้อวัสดุการก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3
   (2019-04-01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน(จ้างเหมาขุดลอกด้วยเครื่องจักร กว๊านพะเยา ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะ |  11    (2019-04-01) ประกวดราคาซื้อเรือพอนทูน พร้อมรถขุดดินตีนตะขาบบูมยาว กิจกรรม เพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยา |  11    (2019-04-01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน(จ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกด้วยเครื่องจักร กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเย |  12    (2019-04-01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน(จ้างเหมาขุดคันดินออกด้วยเครื่องจักร กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา  |  12    (2019-03-29) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ด้ว |  19
   (2019-04-19) จ้างซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-04-19) จ้างเหมาบริการจัดเตรียมอุปกรณ์สาธิตการแปรรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-04-19) จ้างเช็คซ่อมระบบเบรค ระบบเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข-6408 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-04-18) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-04-18) จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ นข 5229 สุพรรณบุรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

img
ประกาศกรมประมง

   (2019/04/10) ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2019/04/11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2019/04/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2019/01/31) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/04/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจส..
   (2019/03/25) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์..    (2019/03/11) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองโคร..    (2019/03/13) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์..    (2019/03/07) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั..    (2019/03/04) แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นห้องปฏิบัติงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม..
   (2019/04/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง..    (2019/04/05) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการก่อสร้างศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเ..    (2019/04/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2019/04/01) เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง..    (2019/04/01) เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง..
   (2019/04/10) ประกาศผู้ชนะการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2019/04/11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2019/04/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2019/01/31) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/04/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจส..
   (2019/04/10) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/03/25) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/03/27) ราคากลาง เช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2019/03/10) ราคากลาง จ้างสำรวจปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ของกองบริหารจัดกา..    (2019/03/14) ราคากลาง การพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การ..
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..

  (2019-04-04) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 20

  (2019-03-28) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือและสินค้าประมงนำเข้า..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 36

  (2019-03-28) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือและสินค้าประมงนำเข้า..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 17

  (2019-03-28) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือและสินค้าประมงนำเข้า..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 16

  (2019-03-28) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 13

  (2019-04-17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 6

  (2019-04-11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 4

  (2019-04-11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 4

  (2019-04-05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 10

  (2019-04-05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 9

  (2019-04-22) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร)..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 75

  (2019-04-01) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จ.พระนครศรีอยุธยา   ผู้สนใจ: 41

  (2019-03-29) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) จ.นครสวรรค์   ผู้สนใจ: 51

  (2019-03-25) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์..

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 79

  (2019-03-20) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 49


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง  แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (Business Continuity Planning : BCP)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information Security Policy)  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ฯ ของหน่วยงานรัฐ  แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (IT Contingency Plan)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ 2562 (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2019 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | fax 0-2562-0564 | e-mail  it@dof.in.th

  achecker w3c SSL


loading โหลดหน้านี้: 0.792 วินาที