DOF RSS Feed
19 สิงหาคม 2561 bookmark 

img-header2
    แวดวงกรมประมง


  ห้องสมุดกรมประมง ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม การอ่าน/ค้นคว้า/การเข้าใช้บริ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ห้องสมุดกรมประมง ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมกิจกรรม การอ่าน/ค้นคว้า/การเข้าใช้บริ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์..  

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คลิกอ่านต่อ..

 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์..


   แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรอกรายละเอียด ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ้ลิงค์สารคดี “ประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0” ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

้ลิงค์สารคดี “ประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0” ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์..  

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์  คลิกอ่านต่อ..

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์..


    ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  บรรยาย "หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม องค์การบริหา..

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

บรรยาย "หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม องค์การบริหา...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ณ จังหวัดหนองคาย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบริหารจั..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ณ จังหวัดหนองคาย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการบริหารจั...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมง กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตร “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ” ..new article

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมง กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตร “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ” ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสตูล..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสตูล...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ณ เมืองเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรม..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ณ เมืองเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรม...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

 เปิดให้บริการเเล้ว : 275 หน่วยงาน

img
สถานการณ์กับกรมประมง

img
ประกาศกรมประมง

   (2018/08/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/08/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ..    (2018/08/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/08/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนัก จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ..    (2018/08/08) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดเครื่องมือบล็อกอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ..
   (2018/08/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/08/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ..    (2018/08/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาญเจริญ..    (2018/08/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/08/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น)..
   (2018/08/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/08/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนัก จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ..    (2018/08/08) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดเครื่องมือบล็อกอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ..    (2018/08/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาเรือ จำนวน 1 งาน ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพ..    (2018/08/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..
   (2018/08/14) ราคากลาง จ้างแปลเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ GSSI ของ..    (2018/08/14) ราคากลางโครงการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนชาวประมง ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2018/08/03) ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือสถิติการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2560 จำนวน 300 เล่ม ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/08/06) ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสาร ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/07/24) ราคากลางจ้างเหมาบริการผู้มีประสบการณ์ด้านแรงงานประมงจากต่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 งาน ของกองบริหารจัดการ..

  (2018-07-31) ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 21

  (2018-07-31) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ..

   กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 51

  (2018-07-24) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานจัดตรวจเ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี   ผู้สนใจ: 29

  (2561-06-20) รับจ้างเหมาบริกการ ..

   สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จ.หนองคาย   ผู้สนใจ: 39

  (2018-07-11) ประกาศประกวดราคา..

   สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์   ผู้สนใจ: 36

  (2018-08-14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 7

  (2018-08-14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 8

  (2018-08-14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาเก็บข้อมูลงานวิจัย..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 8

  (2018-08-14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาเก็บข้อมูลงานวิจัย..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 7

  (2018-08-07) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 12

  (2018-08-09) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปศพจ.เขต 11 (ตรัง)..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) จ.ตรัง   ผู้สนใจ: 15

  (2018-07-31) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จ.สมุทรปราการ   ผู้สนใจ: 41

  (2018-07-18) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) จ.ตรัง   ผู้สนใจ: 74

  (2018-07-12) ใบสมัคร (Smart Farmer)..

   สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม   ผู้สนใจ: 39

  (2018-07-06) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จ.สมุทรปราการ   ผู้สนใจ: 59


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information Security Policy)  รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ฯ ของหน่วยงานรัฐ  แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (Business Continuity Planning : BCP)  แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (IT Contingency Plan)  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2018 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | e-mail  it@dof.in.th

  achecker w3c SSL


loading โหลดหน้านี้: 2.2372 วินาที