DOF RSS Feed
10 ธันวาคม 2561 bookmark 

img-header2
    แวดวงกรมประมง


  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในพระวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ..  new article

#พระราชกรณียกิจด้านกรมประมง อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในพระวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงานฤดูหนาวครั้งที่ 2 ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงานฤดูหนาวครั้งที่ 2 ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  โปรเตอร์ท่าเทียบเรือ เรื่องการขอจดทะเบียนเเละขอยื่นเปลี่ยนประเภทท่าเทียบเรือ ..  

โปรเตอร์ท่าเทียบเรือ เรื่องการขอจดทะเบียนเเละขอยื่นเปลี่ยนประเภทท่าเทียบเรือ   คลิกอ่านต่อ..

 โปรเตอร์ท่าเทียบเรือ เรื่องการขอจดทะเบียนเเละขอยื่นเปลี่ยนประเภทท่าเทียบเรือ ..


    1.การขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือ 1 ดูรายละ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

โปรเตอร์ท่าเทียบเรือ เรื่องการขอจดทะเบียนเเละขอยื่นเปลี่ยนประเภทท่าเทียบเรือ ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมในพิธีเ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมในพิธีเ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

   ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการทรงคุณวุฒิกรมประมง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการทรงคุณวุฒิกรมประมง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมงโดยนักวิชาการกองประมงนำ้จืดร่วมให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชน Thai Pbs รายการสถานีประชาชนในประเด็นเร..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมงโดยนักวิชาการกองประมงนำ้จืดร่วมให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชน Thai Pbs รายการสถานีประชาชนในประเด็นเร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ลงพื้นที่ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ลงพื้นที่ชี้แจงและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) ..new article

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขออนุญาต เข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

 เปิดให้บริการเเล้ว : 286 หน่วยงาน

img
สถานการณ์กับกรมประมง

img
จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP

   (2018-12-07) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๔กช ๘๐๒๖ กทม. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-12-07) จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กง-6616 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2018-12-07) จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหาสารเคมี จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2018-12-07) จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถขนย้ายวัสดุการเกษตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๙-๐๐๑๓๘-๐๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2018-12-07) ซื้อวัสดุการเกษตร (ถุงพลาสติก) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5
   (2018-12-06) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา |  6    (2018-12-06) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  3    (2018-11-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประก |  7    (2018-11-29) ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปลาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  6    (2018-11-27) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประ |  18
   (2018-12-07) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแร |  4    (2018-12-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 8 รายการภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประ |  4    (2018-12-06) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 8 รายการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราค |  2    (2018-12-06) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  4    (2018-12-04) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  36
   (2018-12-06) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา |  1    (2018-12-06) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  1    (2018-11-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประก |  6    (2018-11-29) ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปลาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  6    (2018-11-27) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประ |  9
   (2018-12-07) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๔กช ๘๐๒๖ กทม. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-12-07) จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กง-6616 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2018-12-07) จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหาสารเคมี จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2018-12-07) จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถขนย้ายวัสดุการเกษตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๙-๐๐๑๓๘-๐๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2018-12-07) ซื้อวัสดุการเกษตร (ถุงพลาสติก) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5
   (2018-11-30) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2018-11-28) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2018-11-23) ประกวดราคาซื้ออาหารปลาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2018-11-22) ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin |  12    (2018-11-13) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9
   (2018-12-07) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๔กช ๘๐๒๖ กทม. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-12-07) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2018-12-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2018-12-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-12-07) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

img
ประกาศกรมประมง

   (2018/12/07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/12/04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/12/07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์เอกสาร ขาว-ดำ ขนาด B5 พร้อมเข้าเล่มไสกาว จำนวน 29 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองต..    (2018/12/07) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหาสารเคมี จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/11/30) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..
   (2018/11/30) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)..    (2018/11/30) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมงมหิดล 3 ของเรือสำรวจประมงมหิดล โดยว..    (2018/11/21) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนว..    (2018/11/22) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ..    (2018/11/19) ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประม..
   (2018/12/07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/12/04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..    (2018/12/07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์เอกสาร ขาว-ดำ ขนาด B5 พร้อมเข้าเล่มไสกาว จำนวน 29 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองต..    (2018/12/07) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหาสารเคมี จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/11/30) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..
   (2018/11/22) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์..    (2018/11/29) ราคากลาง จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำอ่างหยก ภายในพระที่นั่งวิมนาเมฆ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร..    (2018/10/16) ราคากลาง ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒ..    (2018/11/15) ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนา..    (2018/11/20) ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมายเลขครุภัณฑ์ 04-407-00002-..

  (2018-11-29) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 34

  (2018-11-20) ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 38

  (2018-10-18) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทรา   ผู้สนใจ: 50

  (2018-09-24) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทรา   ผู้สนใจ: 62

  (2018-09-17) มีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทรา   ผู้สนใจ: 61

  (2018-12-07) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของด่..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 1

  (2018-12-07) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 6

  (2018-12-07) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 6

  (2018-12-07) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 7

  (2018-11-30) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง จ.ระนอง   ผู้สนใจ: 26

  (2018-12-12) ประกาศกรมประมง..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 31

  (2018-11-19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป..

   สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จ.หนองคาย   ผู้สนใจ: 69

  (2018-10-17) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน..

   สำนักงานประมงจังหวัดเลย จ.เลย   ผู้สนใจ: 32

  (2018-05-11) ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)..

   สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี   ผู้สนใจ: 79

  (2018-11-06) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลา..

   สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี   ผู้สนใจ: 90


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information Security Policy)  รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ฯ ของหน่วยงานรัฐ  แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (Business Continuity Planning : BCP)  แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (IT Contingency Plan)  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ 2562 (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2018 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0560-15 | e-mail  it@dof.in.th

  achecker w3c SSL


loading โหลดหน้านี้: 2.3622 วินาที