DOF RSS Feed
21 กุมภาพันธ์ 2562 bookmark 

img-header2
    แวดวงกรมประมง


  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561..  

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  คลิกอ่านต่อ..

 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561..


   พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (รายละเอียด) ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562..  

รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562  คลิกอ่านต่อ..

 รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562..


   ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

รายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านการประมงจากพายุโซนร้อนปาบึก ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมง...แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ประสบอุกทกภัยจากภายุโซนร้อน ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมง...แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ประสบอุกทกภัยจากภายุโซนร้อน ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านขอ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านขอ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายเขมชาติ จิวประสาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิกองค์กร..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายเขมชาติ จิวประสาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิกองค์กร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ณ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ กรมประมงได้นำคณะผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านกา..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ณ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ กรมประมงได้นำคณะผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านกา...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

   นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้นำแจกันด..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ได้นำแจกันด...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสาคร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

 เปิดให้บริการเเล้ว : 293 หน่วยงาน

img
สถานการณ์กับกรมประมง

img
จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP

   (2019-02-21) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-02-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-02-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  2    (2019-02-21) จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  2    (2019-02-21) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5
   (2019-02-20) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  7    (2019-02-15) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2019-02-13) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน All Thailand Goldfish Show in 2019 ด้วยวิธี |  10    (2019-02-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธี |  13    (2019-02-08) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลา) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  21
   (2019-02-04) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธี |  37    (2019-01-29) ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigereted Centrifuge ) แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุ |  36    (2019-01-28) ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราค |  29    (2019-01-25) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  59    (2019-01-22) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  64
   (2019-02-20) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  5    (2019-02-15) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  7    (2019-02-13) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน All Thailand Goldfish Show in 2019 ด้วยวิธี |  7    (2019-02-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธี |  8    (2019-02-08) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลา) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11
   (2019-02-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-02-21) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-02-21) จ้างซ่อมแซมระบบน้ำหมุนเวียน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-02-21) จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-02-21) จ้างพิมพ์พีพีบอร์ด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3
   (2019-02-09) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  12    (2019-02-05) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  23    (2019-01-18) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  30    (2019-01-11) ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจำแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ |  32    (2019-01-10) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  34
   (2019-02-21) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-02-21) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-02-21) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-02-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-02-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

img
ประกาศกรมประมง

   (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายชื่อ และตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..
   (2019/02/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จัดจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที..    (2019/02/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์น้ำทะเล (ปะการังเทียม)จังหวัดสตูล..    (2019/02/11) ขอความอนุเคราะห์นำประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง การจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการัง..    (2019/02/12) ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดออกจากบัญชีโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 53 รายการ..    (2019/02/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เรื่องโครงการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตทำการประมงฯ กองบริหารจัดการทรัพยากรและก..
   (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/02/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน..    (2019/02/18) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายชื่อ และตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2019/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการกรม..
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..
   (2019/02/15) ราคากลาง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด กรมประมง..    (2019/02/15) ราคากลาง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..    (2019/01/23) ราคากลางจัดจ้างพิมพ์คู่มือและเอกสารเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ของกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2019/02/06) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จำนวน 1 งาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแ..    (2019/01/31) ราคากลาง จ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย..

  (2019-02-08) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 45

  (2019-01-31) รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค จำนวน 1 ตำแหน่ง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 83

  (2019-01-16) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 65

  (2018-11-29) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 98

  (2018-11-20) ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 82

  (2019-02-20) ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการบำรุงรักษาซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 6กง ..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 1

  (2019-02-14) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์สัตว์น้ำเพื่อตรวจโรค..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 15

  (2019-02-13) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 8

  (2019-02-12) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี   ผู้สนใจ: 22

  (2019-02-07)  ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 18

  (2019-02-21) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอ..

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 4

  (2019-02-20) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการเลือกสรรพนักงานรา..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 124

  (2019-02-18) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น   ผู้สนใจ: 46

  (2019-02-08) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 81

  (2019-02-05) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จ.เชียงราย   ผู้สนใจ: 93


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง  แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (Business Continuity Planning : BCP)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information Security Policy)  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ฯ ของหน่วยงานรัฐ  แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (IT Contingency Plan)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ 2562 (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2019 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | fax 0-2562-0564 | e-mail  it@dof.in.th

  achecker w3c SSL


loading โหลดหน้านี้: 3.3234 วินาที