ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 22 กันยายน 2563  2
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14/09/2563  2
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 03/09/2563  1
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 02/09/2563  3
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31/08/2563  2
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28/08/2563  2
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25/08/2563  1
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18/08/2563  2
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17/08/2563  2
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11/08/2563  1
18 ก.ย. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสุดคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  22
16 ก.ย. 2563  สำนักงานประมงจังหวัดน่าน : พนักงานราชการ  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)  50
14 ก.ย. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) : พนักงานราชการ  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง)  69
14 ก.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ทะเบียน ฮ 7199 กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16
14 ก.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ  6
14 ก.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมางานบริการทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน  21
14 ก.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานด้านการสื่อสาร  16
14 ก.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ  4
14 ก.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมางานบริการทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน  3
14 ก.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานด้านการสื่อสาร  16
22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างจัดจ้างทำโล่รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและชมเชย ในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 94 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างปรับปรุงพื้นที่ถมดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
21 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร (สัตว์น้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
21 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร้วสูงต่อเนื่อง (ปี2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 2919 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
22 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
18 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 18 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 18 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประมงเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแอปพลิเคชั่นออนไลน์เครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN-IUU) 18 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.โครงการระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ 2.โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Fisheries Map) 3.โครงการระบบออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE) และระบบการตรวจสอบมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM)ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง(FSW)(PPS) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจการประมง 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5กร8373 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6กฌ4174 กทม. ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย ชั้น5 และ ชั้น6 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 17 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) ขนาด 80x200 cm พร้อมโครงและกระเป๋า จำนวน 5 อัน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

เจ้าหน้าที่กรมประมง

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ส่วนกลาง