ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 452 UIP | อ่าน: 3K

www4.fisheries.go.th/mfchumphon

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1415#   กดส่ง

 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 กลุ่มบริหารทั่วไป

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง

 กลุ่มวิชาการ

 โครงการ Fisheries Refugia (Thailand)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์...

เอกสารเผยแพร่ 

 เผยเเพร่: 2021-01-05  |   ข่าววันที่: 2021-01-05 |  41 ครั้ง


..อ่านต่อ 


   (2021-02-24) ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-2873 ชพ...
 9
   (2021-02-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 16
   (2021-02-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 16
   (2021-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ ขนาดความยาว 14 เมตร กว้าง 3 เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ..
 23
   (2021-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข - 2873 ชพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-00535-..
 20
   (2021-02-24) ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-2873 ชพ...
 9
   (2021-02-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 16
   (2021-02-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 16
   (2021-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ ขนาดความยาว 14 เมตร กว้าง 3 เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ..
 23
   (2021-02-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข - 2873 ชพ. หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-00535-..
 20
   (2020-12-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน..
 33
   (2020-12-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน..
 29
   (2020-12-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในแหล่งประมงทะเล จำนวน 1 งาน..
 33
   (2020-12-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสำรวจข้อมูลการประมงและโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 งาน..
 32
   (2020-12-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน..
 27

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

  408 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร
Latitude:10.4344793   Longitude:99.2320781

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2020-11-02 08:52:00 น. (ลำดับที่: 376)