ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 31 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2566 ทำสัญญาจ้างครั้งแรก 12 อัตรา กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลังสามารถเรียกทำสัญญาจ้างได้ทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บัญชีมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ รายละเอียด https://fisheries.thaijobjob.com/https://www4.fisheries.go.th/mfchumphonประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดึการเกษตร,วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ ขนาดความยาว 14 เมตร กว้าง 3 เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่อง MERCURY FIMS 400 หมายเลขครุภัณ์ 04-002-00634-00 Sap 100000009669 MERC...   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ยี่ห้อ ELGA รุ่น PURELAB OPTION S15BP หมายเ...   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดึการเกษตร,วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ ขนาดความยาว 14 เมตร กว้าง 3 เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่อง MERCURY FIMS 400 หมายเลขครุภัณ์ 04-002-00634-00 Sap 100000009669 MERC...   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ยี่ห้อ ELGA รุ่น PURELAB OPTION S15BP หมายเ...   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในแหล่งประมงทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   86

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในแหล่งประมงทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   100

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   79

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   100

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ ขนาดความยาว 14 เมตร กว้าง 3 เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท จำนวน 2 รายการ โดยวิธัเฉพาะเจาะจง   15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพัธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง-728 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-01304-00 จำนวน 20 รายการ โดย...   21
   21 มี.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    20 มี.ค. 2566  สลก.  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเลขากรม..    20 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประ..    20 มี.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข..    20 มี.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..  อ่านทั้งหมด


 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

  408 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120

  077-522006

  077-522007

  mf-cmdec@dof.in.th

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง