ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


https://www4.fisheries.go.th/cf-lowerandaman

RSS-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

   08 มิ.ย. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน และงานซ่อมแซมบ่อ HQ ล่าง แตก จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ..    07 มิ.ย. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ (170) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    07 มิ.ย. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    07 มิ.ย. 2566  กอส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    07 มิ.ย. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..  อ่านทั้งหมด

รายละเอียดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

ที่อยู่  หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

462 หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

เบอร์โทรศัพท์  06 2056 1999

email  Satun_mfdof@fisheries.go.th

รายละเอียด  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ satuncenter@gmail.com (ละงู) Satunmarinefisheries@gmail.com (ตำมะลัง)

แผนที่..คลิก แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..คลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล

ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs IPv6