ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


 

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานค่ะ Digital Governance Thailand (DGT 2023) ภายใต้แนวคิด "Happiness Creation" #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์  

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่  https://etda.or.th/th/dgt.aspxhttps://www4.fisheries.go.th/if-phatthalungประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดจ้างหมาบริการช่วยปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ   2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดจ้างหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   7

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุก่อสร้าง   13

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดจ้างหมาและบริการ   9

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดจ้างหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   5

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดจ้างหมาบริการช่วยปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ   2

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดจ้างหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   7

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุก่อสร้าง   13

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดจ้างหมาและบริการ   9

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดจ้างหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   5
   27 ม.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    27 ม.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    26 ม.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    26 ม.ค. 2566  สลก.  ปรรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักเลขานุการกรม..    26 ม.ค. 2566  กรป.  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน 4กฬ6163 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้า..  อ่านทั้งหมด


 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

  801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

  074-829886

  074-829887

  ifphatthalung@gmail.com

  ศปจ.พัทลุง

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง