ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง


Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุสำนักงาน  อ่าน 8 8
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร  อ่าน 12 12
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร  อ่าน 13 13
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร  อ่าน 7 7
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร  อ่าน 6 6
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร  อ่าน 7 7
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  อ่าน 13 13
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุการเกษตร  อ่าน 7 7
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  อ่าน 20 20
Expired
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  อ่าน 12 12

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด  จำนวนผู้อ่าน 231  สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  จำนวนผู้อ่าน 125 ดำเนินการสำรวจตัวอย่างปลาน้ำจืดมีไข่ ในพื้นที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง ดำเนินการสำรวจตัวอย่างปลาน้ำจืดมีไข่ ในพื้นที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง  จำนวนผู้อ่าน 122 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยทำผัง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ห้วยทำผัง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  จำนวนผู้อ่าน 116 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่พรุนาแด้ อ.กงหรา จ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่พรุนาแด้ อ.กงหรา จ.พัทลุง  จำนวนผู้อ่าน 98 ร่วมเยี่ยมสถานรวบรวมพันธุ์ปลาก้างพระร่วงเพื่อส่งออก ร่วมเยี่ยมสถานรวบรวมพันธุ์ปลาก้างพระร่วงเพื่อส่งออก  จำนวนผู้อ่าน 97 สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา  จำนวนผู้อ่าน 91 ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรอำเภอเมืองและอำเภอป่าบอน ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรอำเภอเมืองและอำเภอป่าบอน  จำนวนผู้อ่าน 91 ร่วมต้อนรับนายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 76 ร่วมงาน “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน”  ร่วมงาน “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน”   จำนวนผู้อ่าน 73

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

    รายละเอียด 801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000  email  ifphatthalung@gmail.com  โทรศัพท์ 074-829886  FAX 074-829887  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6