ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

   (2020-11-18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..
   (2020-11-18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์..
   (2020-11-18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการเกษตร..
   (2020-11-18) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการเกษตร..
   (2020-11-12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง..
   (2020-11-12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ..
   (2020-11-12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว..
   (2020-11-12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุการเกษตร..
   (2020-11-12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การเกษตร..
   (2020-11-12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..
   (2020-11-12) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..
   (2020-11-04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..
   (2020-11-04) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..
   (2020-11-03) จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานพัสดุ..
   (2020-09-24) ประกาศผู้ชนะการเช่าบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง จำนวน 1 รายการ..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..
   (2020-09-10) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..
   (2020-09-10) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..
   (2020-09-09) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2020-09-02) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..
   (2020-09-01) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..
   (2020-09-01) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..
   (2020-09-01) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2020-08-31) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2020-08-25) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..
   (2020-08-24) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง..
   (2020-08-24) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..
   (2020-08-24) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,663)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,376) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (934) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (901) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (863) ใบคำร้องขอรับการทดสอบ F-701-01-1.. (811) แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ.. (793) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (755) โครงการต่างๆ.. (722) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (662) โครงสร้างและภารกิจ.. (607) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (595) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (584) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (542) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (540) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (540) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (524) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (522) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล.. (508)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000