ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

   (2021-04-05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์..
   (2021-04-05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..
   (2021-04-05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..
   (2021-04-05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2021-04-05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน..
   (2021-04-05) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..
   (2021-03-29) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาและบริการ..
   (2021-03-25) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์..
   (2021-03-25) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2021-03-11) ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ..
   (2021-03-10) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..
   (2021-03-08) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..
   (2021-03-08) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง..
   (2021-03-03) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..
   (2021-03-03) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2021-03-03) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..
   (2021-02-19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน..
   (2021-02-11) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2021-02-10) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..
   (2021-02-10) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน..
   (2021-02-03) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์..
   (2021-02-03) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..
   (2021-02-02) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..
   (2021-01-28) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..
   (2021-01-28) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2021-01-27) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2021-01-25) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน..
   (2021-01-20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2021-01-20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..
   (2021-01-19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,798)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,530) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (996) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (990) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (929) ใบคำร้องขอรับการทดสอบ F-701-01-1.. (914) แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ.. (907) โครงการต่างๆ.. (836) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (801) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (733) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (705) โครงสร้างและภารกิจ.. (688) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (625) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (619) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (603) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (587) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (573) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (573) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (568)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000