ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,767)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,482) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (969) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (951) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (903) ใบคำร้องขอรับการทดสอบ F-701-01-1.. (883) แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ.. (875) โครงการต่างๆ.. (789) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (773) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (705) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (667) โครงสร้างและภารกิจ.. (656) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (610) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (585) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (578) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (567) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (557) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (551) ประกาศสอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม.. (550)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000