ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,878)  ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะเยาวชนจากอำเภอเทพา เข้าดูงาน.. (1,617) สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำวัน.. (1,090) ศปจ.พัทลุง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (1,035) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ คณะนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสินธนา.. (1,025) ศปจ.พัทลุง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา.. (960) ใบคำร้องขอรับการทดสอบ F-701-01-1.. (957) แบบแสดงความคิดเห็นการบริการสำหรับผู้ใช้บริการ.. (951) โครงการต่างๆ.. (880) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ.. (822) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง.. (767) ประวัติของ ศปจ.พัทลุง.. (751) โครงสร้างและภารกิจ.. (735) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (668) รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ.. (657) ศปจ.พัทลุง ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน.. (651) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับคณะอาจารย์จากปัตตานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ.. (642) ศปจ.พัทลุง ต้อนรับ ผอ.กปจ... (618) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น.. (606) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ.. (593)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง

     801 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000