ข่าวการช่วยเหลือประชาชน

การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID - 19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส COVID - 19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ระลอกใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแพกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ปร..

ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดย

  วันที่ 25 มกราคม 2563 นายภรัณยู ถมพลกรัง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี บูรณาการร่วมกับ นายเสกสรร ขันศรีมนต์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุดรธานี เเละพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี, ตลาดบ้านห้วย, ตลาดบ้านบ่อน้ำ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดย ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเเละผู้บริโภคเป็นอย่างดี ..

ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดย

  วันที่ 25 มกราคม 2563 นายภรัณยู ถมพลกรัง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี บูรณาการร่วมกับ นายเสกสรร ขันศรีมนต์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดอุดรธานี เเละพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี, ตลาดบ้านห้วย, ตลาดบ้านบ่อน้ำ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดย ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเเละผู้บริโภคเป็นอย่างดี ..

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เชิญชวนซื้อ .. ปลาเก๋า .. คุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เชิญชวนซื้อ .. ปลาเก๋า .. คุณภาพดี คุณภาพมาตรฐาน GAP กรมประมง จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปลาเก๋าสด หลายรูปแบบ ..

ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง กองตรวจการประมง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง..

ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง กองตรวจการประมง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง..

ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง กองตรวจการประมง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง..

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านการประมง)

..

กรมประมงจัดทำมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตลอดสายการผลิต

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค กรมประมงจัดทำมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตลอดสายการผลิต ..

กรมประมง...ยืนยันสินค้าประมงของไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องActivity สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องActivity สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมประมง โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ร่วมแถลงข่าว เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการประมง” ซึ่งจัดขึ้นโดย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้นำเข้าว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประ..