ข่าวหน่วยงาน

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 ..

*ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล)))

*ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (((เรื่องนายจ้าง แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล รายละเอียดตามกระดานข่าว))) ..

แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง)

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพ.ศ 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขอส่งเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งแบบฟอร์มคำขอการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือคนประจำเรือ ประกอบด้วย (1)คำขอหนังสือคนประจำเรือ (2)คำขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (3)คำขอแก้ไขในรายการหนังสือคนประจำเรือ (4)คำขอย..

รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยและแผนการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยและแผนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565 โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ผู้อำนวยการกองฯ ผู้เชี่ยวชาญฯ และผู้แทนหน่วยงานกรมประมงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองประมงต่างประเทศ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประม..

พิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่โรงเรียน (Green school) ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี