ข่าวหน่วยงาน

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 14 กันยายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564(แบบ สขร.1)

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1)

การจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1)

สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แผนที่เดินทาง https://goo.gl/maps/HR9PxU5qLQsg68Ft9แผนที่เดินทาง https://goo.gl/maps/HR9PxU5qLQsg68Ft9 ..

วันที่ 20 กันยายน 2564 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง นำโดยนายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยปลากะพงขาว หอยหวานและปลาฉลามกบ จำนวน 501,950 ตัว ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจั..