การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อดูกำหนดการประชุมวิชาการประมง 2564

วิธีการเข้า Zoom เพื่อฟังการบรรยาย (PowerPoint / Word)

ลงทะเบียนช่วงฟังบรรยาย

คลิกลงทะเบียน ห้องประชุมกุลาดำ : Conference 1
คลิกลงทะเบียน ห้องประชุม FMC : Conference 2

 

พิธีเปิด วันที่ 15 กันยายน 2564 
## ช่วงพิธีเปิด วันที่ 15 ก.ย. 64

Zoom : คลิกลิงก์
Meeting ID: 944 1327 4002
Passcode: 444468
 
 https://youtu.be/Ss0vbUNEeHE

 

ฟังบรรยาย วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564

## ฟังการบรรยาย ห้องประชุมกุลาดำ : Conference 1    

Zoom : คลิกจากลิงก์ในอีเมล์ที่ลงทะเบียน หรือ คลิกลิงก์ 
Meeting ID:  854 7871 8601
Passcode: 581352

   

  15 ก.ย. 64 
https://youtu.be/yzKjATiNQMU

  16 ก.ย. 64 
https://youtu.be/ptN9UKdAB-c

  17 ก.ย. 64 
https://youtu.be/3Ik582lvDQE

## ฟังการบรรยาย ห้องประชุม FMC : Conference 2    

Zoom : คลิกจากลิงก์ในอีเมล์ที่ลงทะเบียน หรือ คลิกลิงก์
Meeting ID:  918 3064 0582
Passcode:  263948
   

 15 ก.ย. 64 
https://youtu.be/KKcxURy9IXU

 16 ก.ย. 64 
https://youtu.be/rXkJvvu5UpY

 17 ก.ย. 64 
https://youtu.be/d9z9amW2JAM

 
วิธีการเข้า Zoom เพื่อฟังการบรรยาย (PowerPoint / Word)