นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ Mr. Somphanh Chanphengxay อธิบดีกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ Mr. Somphanh Chanphengxay อธิบดีกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) 

 194 อ่าน : 5 เดือน

 Administrator | 2017-11-14 16:39 น.


  14 พ.ย. 2560 
       

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ Mr. Somphanh Chanphengxay อธิบดีกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านประมง ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง 

ข่าว : ญาณีษา อ่วมยงค์
ภาพนิ่ง : นงนภัส รอดระรัง
ภาพเคลื่อนไหว : มานพ วัฒนแย้ม