สุ่มประเมินการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนฯ พื้นที่ตำบลคำพระ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


สุ่มประเมินการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนฯ พื้นที่ตำบลคำพระ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2563 นายราวี แสงทอง ประมงอำเภอหัวตะพาน ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้ จากอาชีพประมงฯ พื้นที่ตำบลคำพระ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ ได้สุ่มประเมินการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำที่ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชนฯ ผลการสุ่มประเมิน พบว่ากุ้งมีการเจริญเติบโตดีปานกลาง โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ มีการให้อาหารเสริม(รำละเอียดผสมข้าวสุกปั้นเป็นก้อน) และที่สำคัญแหล่งน้ำที่สร้างแหล่งหลบซ่อนอาศัยให้กุ้งอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง พบว่าสามารถสุ่มจับกุ้งเพื่อประเมินได้เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   219    ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  176  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  126  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   117  ประมงอำเภอชานุมาน ตรวจเยี่ยม ศพก.ย่อย รายนางนงเยาว์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลชานุ...  114  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  101  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  99  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  95  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  91  Fisherman Market  ณ ตลาดสินค้าเกษตร หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจ...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    amnatfpo@gmail.com   045452027   045452027   แฟนเพจ