สุ่มประเมินการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนฯ พื้นที่ตำบลคำพระ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


สุ่มประเมินการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนฯ พื้นที่ตำบลคำพระ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2563 นายราวี แสงทอง ประมงอำเภอหัวตะพาน ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้ จากอาชีพประมงฯ พื้นที่ตำบลคำพระ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ ได้สุ่มประเมินการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำที่ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชนฯ ผลการสุ่มประเมิน พบว่ากุ้งมีการเจริญเติบโตดีปานกลาง โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีการสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ มีการให้อาหารเสริม(รำละเอียดผสมข้าวสุกปั้นเป็นก้อน) และที่สำคัญแหล่งน้ำที่สร้างแหล่งหลบซ่อนอาศัยให้กุ้งอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง พบว่าสามารถสุ่มจับกุ้งเพื่อประเมินได้เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ช...  217   ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  215  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  207  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  193  ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอ...  156  สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่...  150  จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   134  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญออกเก็บข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ประกอบการเ...  127  ร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาแหล่งน้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทำนบปลาห้วยนาน้อย บ้านสว่...  121  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ