ตรวจเช็คการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 2 ณ แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


ตรวจเช็คการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 2 ณ แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563   นายโอภาษ บรรลือ ประมงอำเภอพนา ร่วมกับนายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ร่วมตรวจเช็คการเจริญเติบโตกุ้งก้ามกราม ครั้งที่ 2 ณ แหล่งน้ำหนองสระ บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชน ผลการสุ่มตรวจ การเจริญเติบโตดี เฉลี่ยการติดลอบ จำนวน 3 ตัว/อัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   218   แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   208   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  164  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  117  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   116  ประมงอำเภอชานุมาน ตรวจเยี่ยม ศพก.ย่อย รายนางนงเยาว์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลชานุ...  111  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  98  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  98  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  94  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    amnatfpo@gmail.com   045452027   045452027   แฟนเพจ