กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ออกติดตาม เยี่ยมเยียน องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ออกติดตาม เยี่ยมเยียน องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 22 พศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ออกติดตาม เยี่ยมเยียน องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยทางองค์กรชุมชนฯ มีสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองควบคุม 3 ตำบล และสมาชิกได้ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้มีกิจกรรมเลี้ยงอนุบาลกุ้งก้ามกราม กิจกรรมเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ เลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เลี้ยงกบในคอก และได้สร้างเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำบริเวณอ่างเก็บห้วยหินกอง โดยทางองค์กรชุมชนฯจัดตั้งศูนย์เรียนรู้บริเวณางทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   175   ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   159   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  112  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   101  จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำ...  99  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  85  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  80  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  79  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  79  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ