ประมงอำเภอลืออำนาจ เยี่ยมเยียน ติดตามให้กำลังใจองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น"กลุ่มปลาร้าปลาส้มบ้านฟ้าห่วน" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


 ประมงอำเภอลืออำนาจ เยี่ยมเยียน ติดตามให้กำลังใจองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น"กลุ่มปลาร้าปลาส้มบ้านฟ้าห่วน" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 ประมงอำเภอลืออำนาจ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน"กลุ่มปลาร้าปลาส้มบ้านฟ้าห่วน" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
     วันอังคารที่  22  พฤศจิกายน  2565  นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอลืออำนาจ เยี่ยมเยียน ติดตามให้กำลังใจองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น "กลุ่มปลาร้าปลาส้มบ้านฟ้าห่วน" บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และประมงอำเภอได้สอบถามปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินกิจการ การแปรรูปจากสมาชิก เพื่อวางแผน การผลิตและจำหน่ายในรอบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมรับมือ พายุ “โนรู(NORU)”   175   ห้ามเพาะเลี้ยงหรือนำไปปล่อยปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   159   ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเว...  112  ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามนำไปปล่อยสัตว์น้ำที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม   101  จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ" ประจำ...  99  ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) ปีงบปร...  86  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมดำเนินรายการหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ทางสถานีวิทยุก...  80  " ติดตาม/ตรวจสอบเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตะพาบน้ำ) และ ผู้เลี้ยงสัต...  79  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมใจประกอบพิธีทำบุญทานบารมี ถวายเป็นพร...  79  ประมงอำเภอลืออำนาจ ตรวจความเรียบร้อยร้าน Fisherman shop @amnatcharoen และ เยี่ยม...  78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ