นายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


นายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่่ 28 มกราคม 2565  นายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ พร้อมด้วยนายกัณฑ์เอนก บรรลือ เจ้าหน้าที่ประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการดังนี้

1.คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2565

2. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

3. สำรวจและจัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่

4. นัดหมายเกษตรกรเข้าร่วมการสร้างเสริมความรู้เกษตรกรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.ออกสำรวจการแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขการทำการประมง พ. ศ. 2564

วันนี้ (28 มกราคม 2565) นายสันติ สีสด ประมงอำเภอลืออำนาจ พร้อมด้วยนายกัณฑ์เอนก บรรลือ เจ้าหน้าที่ประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการดังนี้

1.คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2565

2. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565

3. สำรวจและจัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่

4. นัดหมายเกษตรกรเข้าร่วมการสร้างเสริมความรู้เกษตรกรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.ออกสำรวจการแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขการทำการประมง พ. ศ. 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  269   จับผลผลิตสัตว์น้ำ "หนองเลิงเป็ด 65" ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ   179  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอบรมโครงการอั...  156  เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (...  148  จังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร...  144  กรมประมง .....วอน ! อย่าใช้กระแสไฟฟ้าทำประมง    142  ติดตามร้านค้า Fisherman Shop @ Amnatcharoen   138  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล...  133  ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบม...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ